You are currently viewing การปรุงน้ำหอมโคโลญจน์แบบฉบับดั้งเดิม

การปรุงน้ำหอมโคโลญจน์แบบฉบับดั้งเดิม

น้ำหอมโคโลญจน์แบบต้นตำหรับเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่มีการระบาดของกาฬโรค (Black Death) ที่นับว่าเป็นการระบาดของโรคที่ร้ายแรงมากที่สุดของโลกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ GQ Thailand ซึ่งน้ำหอมโคโลญจน์ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นั้นไม่ใช่ Eau de Cologne ที่เป็นความเข้มข้นของหัวน้ำหอมที่เรารู้จักกันแต่เป็นชื่อน้ำหอมหรือประเภทน้ำหอมหนึ่งที่มีชื่อว่า Eau de Cologne ที่ปรุงโดย โยฮานน์ มาเรีย ฟารินา (Johann Maria Farina) โดยมีเอกลักษณ์กลิ่นเป็นแนว Citrus และ Aromatic 

โดยสูตรหลักๆ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน นั่นคือ Citrus, Aromatic, Floral และ Fixative

Section Ratio Raw Materials (Natural) Raw Materials (Aroma Chemical)
Citrus 64% Bergamot (ไม่ควรเกิน 0.4% ใน Final Product) Linalyl Acetate
Lemon (ไม่ควรเกิน 2% ใน Final Product) Linalool
Grapefruit (ไม่ควรเกิน 4% ใน Final Product) Ethyl Linalyl acetate
Bitter Orange (ไม่ควรเกิน 1.25% ใน Final Product) Alpha Terpineol
Sweet Orange Beta Pinene
Petitgrain D-Limonene
Neroli  
Cardamom  
Lime (ไม่ควรเกิน 0.7% ใน Final Product)  
 
Aromatic 22% Lavender Linalyl Acetate
Lavandin Linalool
Rosemary Camphor
Mint Borneol
Black Pepper Eucalyptol
Chamomile Pinene
Dill Isobornyl Acetate
Eucalyptus Isononyl Acetate
Tea Tree Dihydro Myrcenol
Sage  
Sweet Marjoram  
 
Floral 5-6% Jasmine Benzyl Acetate
Jasmine Sambac Cis-Jasmone
Ylang-Ylang Hedione or Hedione High-Cis
Cananga Indole 10% in DPG (หมายเหตุ: Indole 100% ต้องมีการจัดเก็บดูแลรักษาเป็นพิเศษ 1-10% in DPG จะจัดการและใช้งานสะดวกกว่า)
Rose Benzyl Salicylate (ไม่ควรเกิน 7.3% ใน Final Product)
Geranium Benzyl Benzoate (ไม่ควรเกิน 4.8% ใน Final Product)
Palmarosa Benzyl Acetate
  Linalool
  Citronellol (ไม่ควรเกิน 12% ใน Final Product)
  Geraniol (ไม่ควรเกิน 4.7% ใน Final Product)
  Eugenol (ไม่ควรเกิน 2.5% ใน Final Product)
  Phenyl Ethyl Alcohol (PEA)
 
Fixative 8% Olibanum Resinoid 50% in DPG Sandela 50 หรือ Sandela 85
Sandalwood Sandenol 803
Ambergris (Tincture) Beta-Santalol
Amyris Sandalore (ไม่ควรเกิน 1.2% ใน Final Product)
Vetiver Sandalwood Base
 
Modern Fixative     Ambroxan
  Ambrofix
  Ambrox Super
  Cetalox
  Galaxolide
  Musk Ketone
  Alpha Irone
  Ethylene Brassylate
  Alpha Isomethyl Ionone (ไม่ควรเกิน 30% ใน Final Product)

อัตราส่วนของ Eau de Cologne 

วิธีการปรุงกลิ่น :

  • การผสมกลิ่นทุกครั้งควรใช้วิธีการชั่งน้ำหนัก ไม่ควรใช้วิธีการนับหยดเพราะสารแต่ละสารจะมีความถ่วงจำเพาะไม่เท่ากันในแต่ละหยด และสามารถกลับมาทำซ้ำได้ (ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักและตั้งใจจะไม่กลับมาทำซ้ำอีก)
  • ควรเริ่มต้นจากการปรุงแยกส่วนก่อนเพื่อดูแนวโน้มของกลิ่นในส่วนต่างๆ แล้วจึงนำมาผสมกันในอัตรส่วนในข้างต้น (หรือแล้วแต่ความชอบ) เพื่อความง่ายในการปรับสูตรครั้งต่อไป
  • หลังจากปรุงเสร็จแล้วควรหมักสารอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้สารผสมเข้ากันดี แล้วจึงใส่แอลกอฮอล์และตามด้วยน้ำลงไปเพิ่มทีละนิดจนกว่าจะอยู่ในจุดที่สารจะไม่ขุ่น
  • ถ้าไม่ต้องการใส่แอลกอฮอล์ ให้ลดอัตราส่วนของน้ำแล้วเติม DPG หรือสารละลายอื่นๆ ลงไปแทนน้ำ ซึ่งน้ำหรือสารทดแทนจะช่วยให้การระเหยของแอลกอฮอล์ลดลงซึ่งไม่ทำให้กลิ่นจางไวจนเกินไป
  • ความขุ่นในบางกรณีอาจเกิดจากสาร หรือ Resinoid ในช่วงที่เราหมักน้ำหอมหลังจากที่ผสมแอลกอฮอล์และน้ำ (หรือสารทดแทน) แล้วเกิดตะกอนนอนก้นขวด ให้ใช้วิธีการกรอง (ใช้ฟิลเตอร์กรองกาแฟได้) ก่อนบรรจุลงขวดสเปรย์

สูตรการคำนวนสารใน Final Product :

ปริมาณสารที่ใส่เป็น % ใน Final Product = น้ำหนักทั้งหมด × ความเข้มข้นเป็น% × น้ำหนักสารที่ใส่เป็น %

ยกตัวอย่าง

น้ำหอมน้ำหนัก 100 g
ความเข้มข้น 20%
ใส่ Bergamot 4%

ปริมาณ Bergamot ที่ใส่เป็น % ใน Final Product = 100 x 0.2 x 0.02 = 0.8%

จะเห็นได้ว่า Bergamot มีปริมาณ 0.8% ใน Final Product ซึ่งมากกว่าปริมาณที่ IFRA กำหนดในเรื่องของความปลอดภัย มีความจำเป็นต้องลด Bergamot ลงครึ่งหนึ่ง หรือลดความเข้มข้นของน้ำหอมลงเหลือ 10%

ยกตัวอย่างสูตรน้ำหอมโคโลญจน์ โดย Kijjaz (Kijjasak Triyanond) ที่ความเข้มข้น 10%

Section Raw Material Substitutes (สารทดแทน) Formula (%)
Citrus Bergamot Essential Oil linalyl acetate, linalool, d-limonene, pinene 2.0
Linalyl Acetate ethyl linalyl acetate 23.0
Linalool ethyl linalool 9.0
D-Limonene orange/tangerine essential oil 19.0
Lemon Essential Oil d-limonene, alpha-terpineol, beta-pinene 2.0
Alpha Terpineol   2.0
Beta Pinene   1.0
Cardamom Essential Oil 10% in DPG eucalyptol, limonene, geraniol 1.0
 
Aromatic (Herbs, Cooling) Lavender Essential Oil linalyl acetate, linalool, camphor, borneol 15.0
Dihydro Myrcenol   2.0
Rosemary Essential Oil eucalyptol, pinene, isobornyl acetate 1.0
 
Floral Jasmine Sambac Absolute 10% in DPG benzyl acetate, cis-jasmone, Hedione, indole 10% in DPG 2.0
Ylang Ylang Essential Oil benzyl salicylate, benzyl benzoate, benzyl acetate, linalool 1.0
Geranium Bourbon Essential Oil geranium essential oil, citronellol, geraniol, linalool, menthone 2.0
 
Fixatives Olibanum Resinoid 50% in DPG   8.0
Santalol sandalwood essential oil (ราคาสูง), Sandela, Sandenol 803, Sandalore 1.0
 
Modern Fixatives Ambroxan Ambrofix, Ambrox Super, Cetalox 1.5
Iso E Super   2.0
Hedione Hedione HC (ใช้ผสมร่วมกับ Hedione ได้) 1.5
Ethylene Brassylate Galaxolide, Musk Ketone 2.0
Alpha Isomethyl Ionone alpha-irone (ราคาสูงกว่า) 2.0