ตลอดปี 2024 นี้ทาง Thai Perfumer มีการจัดประกวดน้ำหอมซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่ 3
สำหรับปีนี้เราต้องการชูเรื่องวัตถุดิบของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจึงมีการกำหนดโจทย์การประกวดในสาขา ‘‘Thai Enhancement Award’’ เป็น Oud หรือ กฤษณา

.

กฤษณาคือวัตถุดิบที่หอมและมีมูลค่าสูง หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยเองถือเป็นแหล่งของต้นกฤษณาโดยธรรมชาติ เราอาจจะคุ้นเคยกับกฤษณาลาว กฤษณาอินเดีย จากแบรนด์น้ำหอมดังๆ แต่แท้ที่จริงแล้วกฤษณาไทยถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบล้ำค่าอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมน้ำหอม
 
จุดประสงค์ของ Thai Perfumers คือการเชื่อมตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของธุรกิจน้ำหอม ประเทศไทยถือเป็นภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เราปลูกพืชได้หลายชนิด บรรดาพืชมีกลิ่นทั้งหลายก็ล้วนเป็นพืชที่มีความต้องการรวมถึงราคาสูงในท้องตลาด เราเล็งเห็นข้อนี้จึงอยากสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้เกษตรกรผ่านการยกระดับด้วยกลวิธีต่างๆ จากกิจกรรมที่เราแสดงออก
 
ครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเทศกาลใหญ่ของเรา The Aesthetics of Scent Awards 2024 เราอยากจะเชิญชวนผู้ผลิตและผู้ปลูกกฤษณาไทยมาทำความรู้จักกับนักปรุงน้ำหอม
ทั้งชาวไทย ทั้งต่างชาติ ทั้งมีชื่อเสียง ทั้งมือใหม่แต่มีพรสวรรค์ อยากให้ท่านเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของนักปรุงน้ำหอมในการประกวดครั้งนี้
 
ระหว่างการประกวดน้ำหอมนักปรุงจะเสาะแสวงหากฤษณาคุณภาพดีมาทำผลงาน ทาง Thai Perfumers อยากรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผลผลิตกฤษณาของท่านให้นักปรุงน้ำหอมทั้งหลายได้รู้จักและเลือกใช้ ความพิเศษในงานนี้ คือ นอกจากรวบรวมนักปรุงน้ำหอมให้มุ่งสู่ถนนสายเดียวกันแล้วยังเป็นการพบป่ะกับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งซื้อขาย
พัฒนาและสร้างสรรค์
 
กฤษณานั้นมีหลากหลายกลิ่นตามสายพันธุ์ ตามแหล่งปลูก และตามวิธีการสกัด ขอให้นักปรุงพิจารณาให้รอบคอบก่อนเลือกนำไปใช้
เนื่องจากกฤษณามีราคาแพงเมื่อท่านสนใจกฤษณาจากผู้ผลิตท่านใดให้ทดลองผ่านตัวอย่างก่อนทุกครั้งค่อยตัดสินใจซื้อขายจริง
 

ทางสมาคมฯ จึงทำการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ กฤษณา มาให้สำหรับนักปรุงต้องการใช้เป็นวัตุดิบหลักตามโจทย์ที่เราให้ ดังนี้