การใช้สารละลายในน้ำหอม

การใช้สารละลายในน้ำหอม การใช้ solvent (ตัวทำละลาย) ในน้ำหอม ตัวทำละลายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่นักปรุงน้ำหอมหยิบมาใช้อยู่บ่อยครั้ง โดยที่ปกติแล้วจะเป็นตัวทำละลายที่มีกลิ่นน้อยหรือไม่มีกลิ่น และอาจจะมี

Read More