Nitaras Phatthasriphirom

                ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท Ler netural co.,Ltd เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Lermul (เลอมุญ) และสปานวดศีรษะอายุรเวทเพื่อสุขภาพ Lur sleep salon (เลอ สลีพ ซาลอน) ศาสตร์แห่งการดูแลตนเองด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด ด้วยการศึกษาศาสตร์อายุรเวท เรื่องกลิ่นบำบัดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหยิบมาประยุกต์ใช้ ยิ่งศึกษาก็ยิ่งหลงใหลและหลงรักในศิลปะแห่งกลิ่นนั้น 

               ในฐานะผู้เข้าประกวด The Aesthetics of Scent Awards 2022 Nitaras Phatthasriphirom ได้ส่งผลงานน้ำหอมเข้าประกวดเป็นครั้งแรกในสาขา Fashionable Fragrance Award และได้คัดเลือกกลิ่นหอมที่แสดงออกถึงตัวตนของแบรนด์ไปเพียงกลิ่นเดียวเท่านั้น ในชื่อผลงานว่า Gorgeous และได้ให้ความหมายของกลิ่นหอมนี้ว่า
“เป็นความงดงาม เลอค่า ละมุนละไม” ดังชื่อของแบรนด์ “Lermul เลอมุญ” ซึ่งแปลในความหมายเดียวกัน

              Gorgeous ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในสาขา Fashionable Fragrance Popular Vote Award และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จาก Fashionable Fragrance Award ในปี 2022 ถึง 2 รางวัล 

               Gorgeous จึงนับเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ Nitaras Phatthasriphirom เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินนักปรุงน้ำหอม เป็นกลิ่น Signature ที่ขายดีตลอดกาล
สร้างความภาคภูมิใจให้กับแบรนด์ Lermul เป็นอย่างยิ่ง